zondag 22 april 2018

Bezoek bibliotheek Sint-Amandsberg
(18/04/2018)

Woensdag gingen we naar de bibliotheek te Sint-Amandsberg. We kregen er uitleg over hoe we boeken kunnen uitlenen en terugbrengen, wat een bibliotheekkaart is, dat we zorg moeten dragen voor boeken, ... .
Erna mochten we elk 2 boeken uitkiezen om mee te nemen naar de klas. We konden deze dan elk laten scannen op onze klaskaart.
Volgende maand komen we terug om de boeken binnen te brengen en kunnen we nieuwe ontlenen. 

We kregen elk een stempelkaart waar we reeds een stempel mochten op stempelen. Vanaf nu tot het einde van dit schooljaar kunnen we er steeds een nieuwe opzetten telkens we met ons mama of papa,... naar de bib komen. Als ze vol is, volgt een beloning.